Trainbow Belgium erkende vereniging bij HR Rail

Op 16 maart 2018 werd Trainbow Belgium officieel erkend als organisatie binnen het diversiteitsbeleid van HR Rail.

In het kader van dit diversiteitsbeleid is HR Rail gestart met een werkgroep, waar een kader geboden wordt om aan de slag te gaan met verschillende thema’s, waaronder LGBT’s. Trainbow Belgium kan hierbij als informatiekanaal en klankbord fungeren.

Trainbow Belgium onderschrijft dan ook de principes van het diversiteitscharter van de Belgische Spoorwegen en de uitvoering ervan. Zoals allicht bekend discrimineren wij niet bij ledenwerving; iedereen die de doelstellingen van de vereniging ondersteunt kan zich aansluiten als lid.

Op vraag van HR Rail zal Trainbow Belgium ook ondersteuning bieden bij het diversiteitsbeleid. In ruil zal HR Rail van haar kant ondersteuning bieden bij onze werking. Er zal bijvoorbeeld een link worden voorzien op het intranet van HR Rail in een luik aangaande diversiteit.

Wij kijken alvast uit naar een goede samenwerking!

Geplaatst in Beleid.