Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens

Trainbow Belgium vzw geeft om uw privacy en daarom verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de contractuele relatie van uw inschrijving met de grootste zorg conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook bekend als General Data Protection Regulation of GDPR).

Welke gegevens verzamelen we en waarom

Op basis van onderlinge toestemming en gerechtvaardigd belang bewaren wij een aantal persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze werking en onze activiteiten. Dit zijn uw aanspreking, naam, adres, e-mail, geboortedatum, taal en eventueel telefoonnummer en bedrijf. Enkel de bestuursleden van Trainbow Belgium vzw hebben toegang tot de door Google beveiligde gegevensopslag.
Trainbow Belgium vzw houdt de persoonsgegevens van onze ingeschreven leden maximum één jaar na het stopzetten van hun lidmaatschap bij. Beeldmateriaal van onze activiteiten blijft maximum tien jaar in het archief en is enkel op de eigen website en de voor leden toegankelijke besloten Facebookgroep beschikbaar. Bovendien evalueert Trainbow Belgium vzw haar privacybeleid elk jaar bij de aanvang van het nieuwe werkjaar.

Cookies

Onze website maakt tevens ook gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst), deels om onze bezoekers te analyseren, deels voor het gebruiksgemak.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe een bezoeker de website gebruikt. Deze informatie wordt verwerkt om zo onze website te kunnen optimaliseren.

Indien gewenst kan een bezoeker zijn cookies uitschakelen, maar het is mogelijk dat sommige of alle functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Voor sommige diensten van externen dienen wij tevens bijkomende cookies op onze website te activeren. Diensten die wij kunnen gebruiken zijn CRM-pakketten, sociale media, bezoekersstatistieken en streaming video. Wij werken daarvoor samen met externe derde partijen zoals, maar niet gelimiteerd tot, Facebook, Twitter, YouTube, Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Bing, AddThis, …

Inzage in uw persoonsgegevens

U kan inzage krijgen in de gegevens die Trainbow Belgium vzw over u bijhoudt met een eenvoudige vraag tot inzage per e-mail naar contact@trainbowbelgium.be. U kan via deze weg ook uw gegevens laten aanpassen of verwijderen. U heeft bovendien klachtrecht bij de Privacycommissie.

Doorgifte aan derden

Trainbow Belgium vzw deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit nodig is voor onze ledenwerking. We werken voor onze ledenadministratie samen met Çavaria om te genieten van voordelen via de Çavariapas en een verzekering tijdens onze activiteiten.

Doorgifte aan een derde land

Trainbow Belgium vzw maakt voor de opslag van haar gegevens gebruik van de opslagdiensten van Google en Facebook. Deze diensten van Google en Facebook zijn GDPR-compliant.

Wijziging van de privacyverklaring

Trainbow Belgium vzw kan beslissen om deze privacyverklaring te wijzigen. In het geval van een wijziging verschijnt er een aankondiging op de website.